Dalintis Facebook'e

  

Apie tekstyną

Šiame tekstyne pateikiami lietuviški pokalbiai su Lietuvoje gyvenančiais užsieniečiais. Pokalbiai yra dviejų rūšių:
 
1) spontaniškas įvadinis pašnekesys, kai prašoma papasakoti apie save, kodėl gyvena Lietuvoje ir pan.,

2) konkrečios užduotys, kai pašnekovas buvo prašomas kiek sugeba a) atpasakoti matyto filmo ištrauką b) pasakyti kulinarinį receptą.

Šiuo metu tekstyne pateikiami 17 kalbėtojų duomenys. Pusė jų duomenų rinkimo metu gyveno Vilniuje ir apylinkėse, pusė - Klaipėdoje ir aplink ją. Informantai buvo įvairių profesijų ir amžiaus (nuo 18 iki 66 metų), Lietuvoje gyveno nuo 8 mėn. iki 21 m., jų pirmosios kalbos taip pat skirtingos (germanų, romanų, slavų, ne indoeuropiečių grupės, dvikalbiai). Visi gyventi į Lietuvą atvyko atkūrus Nepriklausomybę.

Lietuvių kaip antrosios kalbos duomenys buvo rinkti siekiant ištirti, kaip žmonės įsisavina lietuvių kalbą, tačiau pokalbiai su užsieniečiais taip pat suteikia įdomios medžiagos apie tai, kaip ilgesnį laiką Lietuvoje gyvenantys žmonės iš įvairių kraštų mato mus ir mūsų šalį.

Tekstyne galima atlikti paiešką įvedus raktažodį – programa suras ištraukas iš visų interviu su jūsų pasirinktu žodžiu. Skiltyje Lietuvių K2 bruožai pateikiama būdingesnių lietuvių kaip antrosios kalbos bruožų turinčių ištraukų.

Prieiga prie viso pokalbio teksto suteikiama tik užsiregistravusiems nurodytoje skiltyje ir gavusiems leidimą vartotojams. Atskiros pokalbių ištraukos prieinamos viešai.

Duomenys surinkti 2013–2015 m. per Lietuvos mokslo tarybos finansuotą Jogilės Teresos Ramonaitės podoktorantūros stažuotę Lietuvių kalbos institute „Lietuvių kaip antrosios kalbos įsisavinimo kelias“.