Dalintis Facebook'e

  

Apie interviu išrašus

Tekstyną sudarantys interviu su užsieniečiais buvo įrašomi į diktofoną, o vėliau išrašomi programa CLAN, kuri skirta automatinei šnekos analizei.

Šie išrašai nėra įprastinis rašytinis tekstas, bet tam tikras sakytinės kalbos perteikimas raštu, išlaikant ją kaip įmanoma autentišką. Todėl tekstas nėra pateikiamas sakiniais, o pasakymais. Pasakymas yra kalbėtojo šneka iki pauzės. Po pauzės toliau tęsiama mintis pateikiama jau kitoje kalbėtojo eilutėje. Pauzės yra ypač būdingos antrosios kalbos kalbėtojams, nes jiems reikia daugiau laiko kalbant pagalvoti apie konstrukciją, gramatines formas ir kitus dalykus. Dėl to ypač pradedančiųjų kalbėtojų pasakymus dažnai gali sudaryti tik vienas žodis.

Autentiškas perteikimas reiškia, kad išrašant palikti žodžių ar skiemenų pakartojimai ([/]), pasitaisymai ([//]), nebaigti žodžiai (@nz), įvairūs garsiniai pertarai (hmm, ahm, ehm ir kt.), iliustruoti pritarimo (mhm), nepritarimo (m_m) ar kiti garsai. Šiuose šnekos išrašuose ypač stengtasi raštu pateikti kuo artimesnę pasakytai formą, net jei tai nukrypsta nuo lietuvių kalbos rašybos. Kadangi tekstai yra skirti analizuoti antrosios kalbos įsisavinimą, juose gausu gramatikos ir kitokio pobūdžio klaidų, nes būtent tai ir atskleidžia įsisavinimo eigą.

Tyrėjo kalbos eilutės žymimos kodu TYR, o kiekvieno informanto kalbos eilutės žymimos jo vardo (slapyvardžio) pirmosiomis trimis raidėmis.