Dalintis Facebook'e

  

Apie užsieniečių kalbą
Kai užsieniečiai pradeda kalbėti lietuviškai, jie kalba be jokios gramatikos. Tokią kalbą tyrėjai vadina ikibazine. Komunikacija šiuo etapu itin priklausoma nuo gimtakalbio pašnekovo ir ji tegali būti labai elementari. Bazinėje atmainoje imama vartoti pamatinė veiksmažodžio forma, pasakymai darosi gramatiškai struktūriški. Nors kaitomų morfologinių formų šioje atmainoje vis dar nėra, pasakymai jau darosi yra kiek mažiau priklausomi nuo konteksto. Bazinė atmaina gali būti pakankama elementariai komunikacijai, tad kai kurių kalbėtojų kalbos raida čia ir užstringa (fosilizuojasi). Pobazinė kalbos įsisavinimo atmaina yra iš esmės nesibaigianti - ji prasideda tada, kada kalbėtojas ima skirti, kad skirtingos to paties žodžio formos turi skirtingą funkciją. Šitaip kalbos dalys imamos kaityti ir pasakymas pradedamas konstruoti remiantis sintakse.